UPPDATERAD: Februari 4, 2016

REFILLBLÄCK TILL HP


Detta är ett hög kvalitet kompatibelt bläck som ersätter HP bläck till en betydande prisskillnad. Vi erbjuder ett antal kompatibla bläcksorter till kraftigt rabatterade priser utan att kompromissa med kvalitet. Vårt kompatibla bläck är ett premium bläck som tillverkas av ett amerikanskt specialiserad bläcktillverkare och det är professionellt utvecklad i ISO9002 tillverkningsanläggningar som utnyttjar den senaste processer för att säkerställa att kvaliteten och livslängden på bläcket kommer att utföra till högsta möjliga kvalitetsnivå.Att köpa vårt kompatibla bläck är en smart idé för företag eller hemanvändare som har befattning med hög kvalitet och lång livslängd på utskrifter på ett betydande besparingar jämfört med att köpa original bläck.

 

Refillbläck till
HP patron
Bläckfärg
Färgkod
Mängd/Pris
Inkl moms / frakt
Köp
HP 45 (51645AE) svart bläckpatron.
Pigment-Svart
Pigment-Svart
50 ml pris 105 kr
100 ml pris 190 kr
250 ml pris 300 kr
HP 23 (C1823DE) färgbläckpatron.
CYAN
WJ276
50 ml pris 105 kr

100 ml pris 190 kr

MAGENTA
WJ668

50 ml pris 105 kr

100 ml pris 190 kr

YELLOW WJ745

50 ml pris 105 kr

100 ml pris 190 kr

 


1 st. Refillspruta 20 ml

Pris 45 kr

 


1 st. Skruvätning med nyckel.

REFILLINSTRUKTIONER

Se till så att din HP patron arbetar noggrant innan du startar denna patron återfyllning. Om patronen har varit tömd mer än en par timmar kan vissa problem inträffa t.ex. bläcket i bläckkanalerna kan torka och orsaka så att bläcket inte kommer fram. Dina chanser till ett lycka resultat har sjunkit till 50 %. 
Så det bästa är att göra en återfyllning omedelbart efter att din patron visar tecken på att bläcket börjar ta slut.

Om patronen har torkat eller om det blir ränder i skrivarens utskrifter kan Du åtgärda med patronrengörings vätska.

RENGÖRINGSVÄTSKA för igensatta skrivhuvuden på Canon, HP, Epson, Lexmark med fler  printer huvuden. Hjälper återställa igensatta munstycken. Löses torkat bläck inom 24 timmar.
Rengöringsvätskan möjliggör rengöring och underhåll av skrivarhuvuden.
 
Denna rengöringsvätska är en innovativ produkt som eliminerar även det mest hårdnackade bläck intorkning på printer huvuden. 
Denna produkt löser upp intorkat bläck, men skadar inte koppar eller plast.  
Rengöringsvätskan fungerar lika bra med för svart som med färgat bläck. 

HC 30-1-FLUID


Spruta ingår


TIPS:
http://www.youtube.com/user/inkfilling


 1. Vänd patronen upp och ner. Ta bort svart plast film ( se gula ringen ) tryck in kulan i patronen som förseglar påfyllningshålet , använd insexnyckel. Kulan gör ingen skada dit den kommer.

2 . Injicera långsamt upp till 30 ml 40ml bläck i påfyllningshålet genom att använda sprutan och kort trubbig nål. Använd inte en lång vass nål eftersom patronen har en tunn plastpåse där bläcket förvaras. ( Du kan sticka hål på denna påse om oturen är framme.)

3 . Förslut påfyllningshålet genom att trycka ihop patronen sidor ( detta kommer att skapa ett vakuum när Du släpper taget om patronen) Förslut hålet med ställskruven som skruvas in i hålet, den utgör en utmärkt plugin som kan tas bort och åter installeras varje gång du fylla på ). Skruva in skruven tills den är jäms med botten av patronen, nu kan Du släppa taget om patronen. Om du inte har klämma tillräckligt hårt så kommer det att läcka bläck ut från skrivhuvudet tills ett vakuum bildas i patronen.

4 . Som en försiktighetsåtgärd ställ patronen på ett fat. Räkna med ett par droppar. Ställ inte patronen på en pappershandduk, eftersom handduken kommer att dra ut bläck ut ur patronen.  

5 . Rengör sprutan med vatten och torka för framtida bruk.

6 . Byt ut patronen och kör 1 till 3 städningar per skrivare instruktioner.
Om du är intresserad av att återställa bläcknivån tillbaka fullständigt efter påfyllning läser detta :
 

1. Påfyllningshålen är placerade på toppen av patronen och är förseglade med små plastpluggar. Dessa måste tas bort genom att trycka in dem i kassetten med ett spetsigt instrument. (A kulspetspenna fungerar bra).

2. Du kan sticka ner en lång nål i varje bläckkammare och torka av den med en pappershandduk för att kontrollera att rätt färg kommer i rätt bläckkammare. De normala plaseringar av färgerna är enligt patronen här intill.

3. Fyll sprutan med 8 ml bläck. För in fyllningsnålen i påfyllningshålet för den färg som skall fyllas på (se diagram) och tryck ner sprutan mot botten av patronen. Notera patronen innehåller en svamp och ett svagt motstånd kan kännas.

4. Injicera långsamt första tre cc mot botten injicera sedan de andra 5 cc långsamt i mitten. (Om allt bläck injiceras längst ner där skrivhuvudet är, kommer en del av färgen sippra in i en annan färg kammare och färgerna förorenas. Om detta händer kommer det att spola sig rena så småningom med utskrifter).

Förslut inte påfyllningshålen på patronen den behöver dra in luft i patronen när Du skrivr).

Viktigt: Får ej injiceras den sista cc om det är luftbubblor isprutan.

5. Ställ patronen på ett fat för några timmar som en droppförsiktighetsåtgärd. Ställ inte patronen på något papper då papperet kommer att dra ut bläcket ur patronen.


6. Placera patronen i skrivaren. Det är bäst att fylla patronen innan du går till sängs och låta patronen sitta i skrivaren efter en påfyllning för 8 timmar så att bläcket kan stabiliseras under svamparna. Nästa dag. Kör 1 - 3 reningscykler som per skrivare instruktioner

Tomma kassetter ska fyllas omedelbart.
Även detta arbete görs bäst över diskhon.

Om Duär intrecerad av att återställa bläckmätaren.


För att återställa ID-system och Ink Level Indicator inbyggd i skrivaren. Lägg en bit tejp över övre vänstra fyra kontakter som visas på bilden till höger. Placera patron tillbaka in i skrivaren, stäng locket och vänta 10 sekunder. Bandet måste vara på kontaktpunkterna när du sätter i bläckpatroner. Lyft på locket och vänta på patronen för att återgå till "föränderliga område". Skrivaren kan visa ett felmeddelande vid denna tidpunkt. Detta är inte ovanligt och är inget att vara oroliga. Ta ut patronen ur skrivaren. Ta bort tejpen från vänster kontaktpunkt och plats på toppen höger fyra kontaktpunkter som visas i den nedre bilden. Placera patron (s) tillbaka in i skrivaren, stäng locket och vänta 10 sekunder. Bandet måste vara på kontaktpunkterna när du sätter i bläckpatroner. Lyft på locket och vänta på patronen för att återgå till "föränderliga område". Skrivaren kan visa ett felmeddelande vid denna tidpunkt. Detta är inte ovanligt och är inget att vara oroliga. Ta patroner från skrivaren. Ta bort tejpen från bläckpatronerna. Placera patronen i skrivaren. Patron indikator för bläcknivå bör nu läsa hela. Ytterligare anmärkningar: I vissa fall denna process inte helt fungerar. Om du av någon anledning din skrivare är att vara envis den måste du upprepa hela processen ovan, med de tre kontakt och sedan upprepa en gång som täcker de två översta.