REFILLBLÄCK TILL DELL J740

Patron Bläckfärg Färgkod Mängd/Pris
Inkl moms/frakt
Köp

592-10056

PIGMENT
SVART

WJ1020

50 ml pris  125:-

100 ml pris  220:-

592-10057

CYAN WJ268

50 ml pris 110:-

100 ml pris 200:-

MAGENTA WJ663

50 ml pris 110:-

100 ml pris 200:-

YELLOW WJ741

50 ml pris 110:-

100 ml pris 200:-

Svart bläckpatron.

Detta behöver Du för att fylla patronen.
1 st. Refillspruta 30 ml -
Tillbehör - 3.
1 st. Borr - 2 mm - Tillbehör - 7.
1 st. Printertejp om patronen ska lagras - Tillbehör - 12.

TILLBEHÖR

För att lyckas till 100 % med patron återfyll den omedelbart när bläcket tar slut.

. Borra ett hål uppe på patronen med en 2 mm borren såsom visas på bilden. (Ta inte bort överdelen.)

. Fyll sprutan med 25 cm3 bläck. Stick in nålen genom det uppborrade hålet och tryck ner till mitten av patronen. Fyll försiktigt patronen med upp till 25 cm3 svart bläck.

. Ställ den för säkerhets skull på ett fat en halvtimma för att undvika dropp. Räkna med några droppar. Tillåt inte patronen att ligga direkt mot papper eller trasor, därför att detta kan dra ut allt bläck ur patronen.

. Sätt tillbaka patronen i skrivaren och kör 1 – 3 reningscykler enligt skrivarens instruktioner.

. För att svampen i patronen skall bli riktigt genomdränkt, bör man för bästa resultat låta patronen vila i 24 timmar i skrivaren. (Tillåter bläcket att flyta ut i skrivarhuvudet).

. Tom patron skall återfyllas omedelbart.
Det är bäst att hålla till över några tidningar med att återfylla.

FÄRGPATRONER

Detta behöver Du för att fylla patronen.
1 st. Refillspruta 10 ml -
Tillbehör - 2
1 st. Printertejp om patronen ska lagras - Tillbehör - 12.

TILLBEHÖR

     Hålet för påfyllnad finns uppe på patronen. Ta bort locket före återfyllningen genom att försiktigt bända loss det med en fickkniv.

.    En god idé är att kolla färgen i respektive kammare med en tandsticka innan man fyller på bläck.  Kamrarna kan vara ganska torra, så du måste kanske trycka stickan ganska långt in för att få bläck på den.

.    Fyll sprutan med bläck och stick in den i påfyllnadshålet för den färg som skall återfyllas.

.    Injicera sakta upp till 8 ml bläck tills svampen är genomdränkt.

Viktigt: När du tar bort locket på färgpatronen kommer du att lägga märke till att svampen är vit.  Fyll på med den färg som avsetts tills färgen precis börjar synas på den vita svampen

. Sätt tillbaka locket med hjälp av tejp när återfyllningen är klar.

. Sätt tillbaka patronen och gör 1 – 3 reningscykler enligt skrivarens instruktioner.


. För att få bästa resultat, låt patronen vila i skrivaren  i 8 timmar efter återfyllningen, så att svampen blir riktigt genomdränkt. (Tillåter bläcket att flyta ut i skrivarhuvudet).