Påfyllningsinstruktioner

1. Refillpatronerna ska användas som en uppsättning, de kan inte användas med bläckpatroner från andra tillverkare. Patronerna återställs till fullt automatiskt när de tas ut från skrivaren och sätts tillbaka i skrivaren eller när strömmen kopplas bort från skrivaren.
2. Avlägsna den färgade pluggen till påfyllningshålet.
3. Fyll sprutan med bläck .
4. För in nålen i påfyllningshålet.
5. Injicera bläcket i patronen. Lämna ett litet luftutrymme på toppen av patronen.
6. Sätt tillbaka färgade pluggen i påfyllningshålet.
7. Tag bort den ofärgade pluggen i ventilationshålet innan du sätter patronen i skrivaren. Om du ska spara den fyllda patronen för användning vid ett senare tillfälle låt pluggen sitta kvar. Pluggen i ventilationshålet används endast för att lagra patronen för senare användning. När du sätter in patronen i skrivaren ska du ta bort den. Om du inte gör detta kommer patronen inte att fungera.
8 . Installera patronen i skrivaren och kör 1-3 rengöringscykler enligt skrivarens instruktioner.

   När skrivaren indikerar att patronen har slut på bläcket. Ta ut patronen, fyll på bläck, och sätt tillbaka patronen i skrivaren. Detta kommer att återställa chipet tillbaka till full patron. Om du har får ett strömavbrott på ditt hus och sedan strömmen kommer tillbaka du kan få dina patroner återställa till full patron.
   Många användare tycker att det är mer praktiskt att ha två uppsättningar av patronerna för att få en snabb patronväxling när en patron rapporteras tom.
Om din skrivare inte erkänna patronerna, vänligen ta bort alla bläckpatroner ur skrivaren. Drag därefter strömkabeln ur skrivare och koppla ifrån USB / kabel över natten. Dagen därpå sätt in hela uppsättningen bläckpatroner igen. Anslut strömmen till skrivaren och efter att skrivaren erkänt bläckpatronerna sätt tillbaka USB/ kabeln.

Detta har blivet ett vanligt fel vid patronbyte.

Varning: - Göra aldrig en firmware uppdatering eller en drivrutinsuppdatering på din skrivare från internett. Om skrivaren skriver ut bra nu, så kommer den inte att skriva ut ännu bättre efter en uppdatering. Syftet med en firmware eller drivrutinsuppdatering är att förhindra din skrivare från att acceptera piratpatroner eller påfyllningsbara patroner. Skrivartillverkaren vill inte att du ska återfylla dina patroner, de vill att du köper dina patroner från dem. Om du använder en piratpatron eller en påfyllningsbar patron och sedan gör en firmware eller drivrutins uppdatering, din skrivare kommer att ge dig ett meddelande om att den inte erkänner patronerna och de kommer inte att fungera längre.

För att gå förbi denna uppdatering är Ni tvingad till att byta ut chipset på varje patron till ett chips av senare datum.