För Epson Desktop Inkjet Printers
 

Problem:

Några eller alla munstyckena på en Epson skrivare är felande

Lösning:

Installera en splitter ny patron och kör reningscykler i grupper om tre.

 

 

Dilemma:

Varken ny patron eller reningscykler har någon effekt på problemet.

Potensiell lösning:

Använd Nozzle Fluid eller gör en Direkt rengöring genom injicering

 

 

Hoplös situation:

Nozzle Fluid och Direkt rengöring fungerade inte

Solution:

Skicka skrivaren till Epson för reparation eller köp en ny

 

Försök först att eliminera missande munstycken (streckbildning)

Detta tips är ganska vanligt för Epsons skrivare, men det fungerar på alla skrivare.
Kör inte mer än tre reningscykel i grupper om tre, för det gör bara saken värre. Låt skrivaren vila i ett dygn o det inte blir bra.

Epson skrivare har tre olika cykler; kort, medium och lång. Den korta reningscykeln inträffar vid den första och fjärde cykeln och sedan varje gång tills man gör en ny utskrift. Den korta reningscykeln kan slå nock på alla munstycken. Med andra ord, om du gör en bunt på 8–10 reningscykler utan att göra en utskrift, kan du förstöra skrivaren.

Efter tre reningscykler, gör en testutskrift. Skriv ut med 360 dpi och vanlig papperssättning.
Gör åtminstone en utskrift. Den blir kanske inte perfekt, men den återställer mjukvaran i skrivaren, så du kan få en kort, en medium och en lång reningscykel igen. Det är medium- och långa cykeln som kan backa upp mjukvaran och få igång skrivaren igen.
Om du har gjort 6 reningscykler, två grupper om tre, och munstyckena inte har blivit bättre, låt skrivaren vila åtminstone 8 timmar. Denna viloperiod kommer att låta luftbubblorna i bläcket att stiga ur munstyckena och upp till ytan.
Prova ett par reningscykler till efter viloperioden. Om du fortfarande har samma fel i utskriften, så har du troligen torkat bläck i skrivarhuvudet och det är förstås inte bra. (Se artikel om användande av Windex för att rengöra skrivarhuvud.)

Nyare Epson skrivare, som C82 och 2200, är känsliga för alltför många reningscykler. Gör bara tre reningscykler för dessa skrivare och låt dem vila i två timmar. Om du kör för många reningscykler kommer du kanske aldrig att lyckas få ett bra munstycksmönster.
 

Om reningscykler inte hjälper..

Innan du skickar din Epson skrivare till reparation eller köper en ny, kanske det hjälper att använda endera MIS Nozzle Fluid eller Direct Inject Cleaning.  Vi kan inte garantera att det fungerar och vi är inte heller ansvariga, om det gör saken värre. Epson avråder för att göra detta. Hur som helst, så har många av våra kunder provat detta och sagt, att det har fungerat. Så nu skickar vi det över till dig. Om du inte tycker att det här är bra, skicka skrivaren till Epson eller en auktoriserad verkstad. Läs noggrant.

När Epson skrivare med felande munstycksbilder lämnas oanvända i flera dagar, kan bläcket torka i munstyckena. Om den felaktiga munstycksbilden upprepar sig, så vet du, att du har detta fel.  Det är då alltså samma munstycken som fattas vid varje provutskrift. Detta är dåliga nyheter. Det är mycket svårt att få bort bläck, som torkat i munstyckena.

 

 

 

 

50 ml Nozzle Cleaning Fluid Pris 175 kr

 

Nozzle Cleaning Fluid

Vi har en ny produkt som kallas Nozzle Cleaning Fluid. Den har låg viskositet, nära vattnets. Den innehåller kemikalier som löser upp intorkat bläck, såväl färg- som pigmentbaserat bläck. Det är en utmaning att komma i kontakt med torkat bläck. Följ procedur nedan för bästa resultat.

  • Tryck på knappen för patronbyte eller knappen för pappersmatning, så att skrivarhuvudet kommer i läge för patronbyte. När den kommer dit, dra ur väggkontakten. Du kan då flytta skrivarhuvudet till vänster eller höger som du vill. Dra patronerna längst till vänster för att få dem ur vägen.
  • Längst till höger i skrivaren, där patronerna parkerar, finns det en svamp. Den finns rakt under där patronerna parkerar längst till höger. Använd en ficklampa, om du inte kan se den. Den kallas Dumpningssvampen. Rengör denna svamp med en pappershandduk. Försök att få bort allt flytande bläck ur den. Det här är ett smutsigt jobb, så använd skyddshandskar, om du har sådana. Var försiktig med svampen så du inte skadar den, bara rengör den. Rengör också runt omkring dumpingssvampen. Det här är ett smutsigt område. Varmt vatten på en pappershandduk är bäst.
  • Dränk in svampen med Nozzle Fluid. Den skall se trevlig ut och bli riktigt genomfuktad. Använd spruta och slang för att injicera vätskan. Dra nu patronerna längst till höger. Detta gör att svampen kommer att trycka upp mot botten av munstycksplattan, som finns under patronerna. Nozzle Fluid kommer att vara i direkt kontakt med de munstycken, som är igensatta.
  • Nozzle Fluids låga viskositet gör att det kommer att sugas upp i munstyckena. Förhoppningsvis kommer vätskan i direkt beröring med de tilltäppta munstyckena. Nozzle fluid kommer nu att mjukgöra och lösa upp det intorkade bläck, som den kommer i kontakt med. Beroende på hur tjockt det torkade bläcket är, kan det ta en dag eller flera dagar innan det är upplöst.
  • Efter några dagar, tre eller mera, gör en provutskrift. Installera en ny uppsättning patroner, kör reningscykler och gör en test av munstyckena. Jämför nu detta med vad du såg innan du använde Nozzle fluid. Om nu mönstret är annorlunda, så finns det hopp. Repetera proceduren om det inte är någon förändring i utskriftens mönster och dubblera väntetiden innan det är dags för nästa test. Om då mönstret inte är exakt lika som förut, så är det bra.

Om du har slumpvisa mönster av felande munstycken, så är det bara luftbubblor som sitter fångade i skrivarhuvudet. Kör några reningscykler (inte mer än 9) och låt sedan skrivaren vila över natten. Försök med att göra några till nästa dag. Nya patroner hjälper alltid till att återställa felande munstycken, så sätt i sådana, om du tycker, att du är nära en felfri utskrift. Använd aldrig återfyllda patroner för att rengöra munstycken.

 

Rengöring genom direkt injicering

Om du har försökt proceduren här ovan och fortfarande har felande munstycken, då kan du följa denna procedur. Detta skall endast göras som en sista utväg. Om du planerar att skaffa en ny skrivare eller sända den här på service, då kan du fortsätta.  

Små, mycket små luftbubblor kan vara fångade i Epsons skrivarhuvud. De fungerar som en spärr, som hindrar bläcket från att rinna ner i munstycket. De individuella munstyckena fungerar inte om det finns luft i dem. De förlorar då sin huvuduppgift. Ett alkoholbaserat rengöringsmedel med hög viskositet, som t.ex. Windex No Drip, kan injiceras i skrivarhuvudet genom skrivarhuvudets öppning och pressa undan luftbubblan för att åter få flöde genom skrivarhuvudet.   Volymen av vätskeinnehållet i skrivarhuvudet är 1/5 av en ml eller c3. Det är inte mycket. Om 3-5 c3 av Windex pressas genom skrivarhuvudet och ut genom munstyckena och in i den svamp, som  samlar upp spillbläck. Med lite tur kan du kanske åter få livet tillbaka i skrivarhuvudet, men det är inte alltid, som det fungerar.  

RENGÖRINGSVÄTSKA för igensatta skrivhuvuden på Epson skrivare. Rengöringsvätskan möjliggör rengöring och underhåll av skrivarhuvuden. Epsons skrivarhuvuden kan rengöras med hjälp av positiv-negativ press för ökad effektivitet. 

Denna rengöringsvätska är en innovativ produkt som eliminerar även det mest hårdnackade bläck intorkning på printer huvuden. 
Denna produkt löser upp intorkat bläck, men skadar inte koppar eller plast.  
Rengöringsvätskan fungerar lika bra med för svart som med färgat bläck. 
 

50 ml Windex No Drip (Spruta och slang medföljerPris 250 kr

INSTRUKTIONER

Första steget: Fyll 10 ml sprutan med 5 ml av rengöringsvätskan. Håll spruta så den pekar uppåt och tryck ur all luft ur slangen, så att den fylls med vätskan. Ställ den sedan åt sidan färdig att användas.

Andra steget:

Gå till den skrivare, som har problem. Tryck på knappen för pappersmatning, så att patronerna flyttar till positionen för patronbyte, Avlägsna de patroner som har problem, färg eller svart eller båda. Dra ur väggkontakten.
 

Tredje steget:

Fäst sprutans slang mot skrivarhuvudets anslutning till munstycket. Tryck ner slangen så du får absolut lufttätt till munstyckanslutningen och den utvidgade slangen. Anslutningarna till munstyckena är svåra att se så en ficklampa är bra att ha. Dom finns mitt under patronerna och sticker upp ungefär 10 mm. Var försiktig så du inte skadar anslutningarna. Vrid eller ryck inte på slangen sedan du satt dit den. Om du bryter av anslutningen, så är leken över, skrivaren är värdelös.

OBS: Om du arbetar på en EX eller en 700 skrivare, kommer patronerna oväntat återvända åt höger efter ungefär 45 sekunder. Om du då har slangen ansluten, kan det uppstå stor skada på skrivaren och munstycksanslutningen. För att undvika detta dra ur väggkontakten så fort patronerna kommit till läget för patronbyte. Därefter kan man göra anslutningen till aktuellt munstycke.
 

Fjärde steget:

Injicera sakta och kraftfullt cirka 2 c3 av vätskan in i skrivarhuvudet. Ta sedan försiktigt loss slangen från skrivarhuvudet. Om det är problem med flera färger, är det bara att upprepa samma procedur på respektive färg. Sätt in en splitter ny patron (inte en återfylld eller något använd). OBS. Väggkontakten får inte inte sitter i, flytta patronerna längst till höger och låt skrivaren vara orörd i 1 dygn.

Det är mycket viktigt at installera en ny helt orörd patron efter injiceringen av Windex.. Om du inte gör detta, är chanserna att lyckas mycket begränsade.

 

 

Femte Steget:

Kör tre reningscykler med kontroll av munstyckena (nozzle check) före och efter varje cykel. Skriv sedan en av våra grafiska färgbilder eller någon annan bild med alla färgerna. Om munstycksbilden är bra efter tredje reningscykeln så är allt bra. Om inte så är fallet, kör ytterligare tre reningscykler och skriv sedan ut en grafisk färgbild. Låt skrivaren vila över natten, om bilden fortfarande inte är bra och försök igen nästa morgon.

 

Om det fortfarande är problem fäst sprutans slang mot skrivarhuvudets anslutning till munstycket. Tryck ner slangen så du får absolut lufttätt till munstyckanslutningen och den utvidgade slangen. Injicera (långsamt) 2ml rengöringsvätskan till skrivhuvudet och sedan dra rengöringsvätskan tillbaka tillsprutan (här får Du en spolnings effekt) . Upprepa flera gånger, vänta i flera timmar och upprepa, detta bör lösa problemet med. 

Kvarstår felet fortfarande så är det dags att skicka skrivaren till Epson eller köpa en ny. Vi är inte säkra på varför detta fungerar ibland och ibland inte. Det kan vara elektriska problem med skrivarhuvudet eller associerade kretsar. Det är en ovanlig fysisk tilltäppning. Du vet i alla fall, att du gjorde det bästa du kunde.